Czterdzieści do jednego

Czterdzieści do jednego

„Przybywszy do Wizny, stwierdziłem ku memu rozczarowaniu, że złożone mi rano meldunki o sukcesach piechoty 10 dywizji pancernej polegały na jakimś nieporozumieniu. (…) Znalazłem się na pierwszej linii. (…) znaleźliśmy się pod ogniem Polaków. Leżeliśmy tuż przed betonowymi schronami bojowymi. Zastaliśmy tu dzielną obsługę niemieckiej armaty przeciwpancernej, która pod rozkazami swego dowódcy sama jedna atakowała przeciwnika”.

 
DETAIL

Liga pokoju

I wojna światowa utopiła w morzu krwi miliony ludzi. Aby zapobiec takim tragediom w przyszłości, w styczniu 1920 r. powołano Ligę Narodów – międzynarodową organizację mającą zadbać o utrzymanie pokoju.

 
DETAIL

Polska „Wielka” czy taka mniejsza?

Ciekawa średniowieczna maksyma to „fiskus nigdy nie umiera” – „fiscus nunquam moritur”. Za jej pomocą podkreślano stałość potrzeb skarbu. Inna: co nie należy do Chrystusa, bierze fiskus: quod non capit Christus, capit fiscus.

 
DETAIL

Raport Karskiego

Swoimi dokonaniami – jako kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego oraz świadek Holocaustu – Jan Karski (urodzony 24 czerwca 1914) zapewnił sobie ważne miejsce w historii Polski i świata.

 
DETAIL

Okrutne lato na Morderczej Górze

„Kiedy nad nami jest już tylko niebo, wszystko widać ostrzej. Nie ma półprawd, nie ma półtonów. Wszystko jest czarne albo białe, zimne albo gorące. Albo się przeżyje, albo się umiera”.

 
DETAIL

Polski „Koczkodan”

„Zawsze chciałem zobaczyć Paryż!” – powiedział Adolf Hitler, zwiedzając stolicę pokonanej Francji. Zaledwie dzień wcześniej, 22 czerwca 1940 r., w wagonie kolejowym w Compiègne został zawarty układ o zawieszeniu broni, podpisany przez gen. Wilhelma Keitela i gen. Charles’a Huntzigera.

 
DETAIL

Skromne początki

Konstytucja 3 Maja z 1791 nie była ostatnim słowem stronnictwa patriotyczno-reformatorskiego. 21 czerwca owego roku utworzono Komisję Policji Obojga Narodów, instytucję szczebla centralnego, podległą rządowi.

 
DETAIL

Ogień Niepodległości

W marcu 1916 w Kościuchnówce na Wołyniu założono Drużynę Sportową ‘Legia’. Jej kontynuacja to dzisiejsza Legia Warszawa. Ponieważ klub od początku związany był z wojskiem – większość swojego istnienia był ‘Wojskowym Klubem Sportowym’ – nie dziwi, że w l. 1918–1939 każdy z jego trzynastu prezesów był zasłużonym oficerem.

 
DETAIL

Śląska świętość

„Chocioż roz za czos trza było iść na jako pońć, coby se jaki łaski wyprosić abo żałować za swoji grzychy. Kożdy patrzoł, coby to niy było za daleko, bo szło sie piechty, a nikerzi ślubowali, że ani na fura niy siednom, jakby ktoś chcioł ich przibrać. Ludzie łod Gliwic czynsto szli do Anabergu (Góra św. Anny), insi deptali do Piekor, czasym do Czynstochowy (…)”

 
DETAIL

De Gaulle na misji

„Honor, zdrowy rozsądek oraz interes kraju wzywają wszystkich wolnych Francuzów, gdziekolwiek teraz są, do kontynuowania walki” – Charles de Gaulle.

 
DETAIL