Polskie słabości Napoleona

Polskie słabości Napoleona

Napoleon Bonaparte to co prawda francuski bohater narodowy, ale jego postać z wielu powodów jest również bardzo bliska Polakom. Imponował nam na tyle, że to za jego przykładem mieliśmy podążać w drodze do zwycięstwa – jak mówią wersy polskiego hymnu narodowego.

 
DETAIL

Nie takie oczywiste

Nazwa austriackiego miasteczka Judenburg dosłownie znaczy „miasto żydów”. Po przyłączeniu Austrii w 1938 do III Rzeszy, naziści chcieli zmienić Judenburg na Zirbenstadt, czyli „miasto sosny-limby”. Proponowano też nazwę Adolfsburg, ale wszystkie decyzje przełożono na czas po zwycięstwie III Rzeszy i nazwy nigdy nie zmieniono.

 
DETAIL

Człowiek, który wykiwał cenzora

W PRL trzeba było uważać na to, co się pisze i mówi – zwłaszcza w pierwszych latach jego istnienia, gdy ustrój określano mianem stalinizmu. O to, aby komunizm zawsze był przedstawiany w dobrym świetle, dbał powołany 5 lipca 1946 r. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Na szczęście było wielu twórców, którym udawało się obejść cenzurę. Poza tym nie tylko nasi rodzimi komuniści byli oszukiwani przez poetów i pisarzy.

 
DETAIL

„Likwidacja elit”

W tradycję działań wojennych i zbrojnej okupacji wpisał się okrutny zwyczaj. Totalitarne systemy dokonywały profilaktycznych zbrodni likwidując elity. Według ostrożnych szacunków podczas II wojny światowej zginęło ok. 40% Polaków legitymujących się wyższym wykształceniem. Bez wątpienia był to zamierzony efekt działań obu okupantów, przede wszystkim niemieckiego.

 
DETAIL

Zdrada amanta

Rano o 7.10 trzech mężczyzn zapukało do mieszkania przy ul. Mazowieckiej 10 w Warszawie. W drzwiach stała służąca, zdziwiona tak wczesną wizytą.

– Czy pana dyrektora Syma możemy prosić? – zapytał jeden z nich. Służąca nie zdążyła nawet zawołać szefa, gdy ten – obudzony głośnym pukaniem – stał już w sieni.

 
DETAIL

Germania – Niemcy – Deutschland

Niemcy, czyli „ci, którzy są niemi”. Ich mowa bardzo różniła się od słowiańskiej, a nasi przodkowie nie mogli się z nimi porozumieć. Podobnie jest w czeskim: Niemcy to Němci. We francuskim: Allemands – co pochodzi od związku plemiennego germańskich Alamanów (dosłownie „wszyscy ludzie”).

 
DETAIL

Inny punkt widzenia

1 lipca 1569 r. jest uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Wtedy właśnie nasz kraj zawarł Unię Lubelską z Litwą, co dało początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W naszej historiografii państwo to przedstawiane jest jako kraj potężny, zjednoczony i oparty na tolerancji. Jednak zgoła inaczej widzieli to Litwini.

 
DETAIL

Zawieszenie broni

W marcu 1944 r. Curt von Gottberg, Gauleiter Komisariatu Generalnego „Białoruś” ogłosił z entuzjazmem: „Na naszą stronę przeszły trzy polskie bandy i walczą z czerwonymi!”.

 
DETAIL

Lady Di ze Śląska

Zamek Książ to jeden z najsłynniejszych zabytków Polski. Współcześnie tylko część znajdującego się na Szlaku Zamków Piastowskich budynku z XIII w, udostępniona jest zwiedzającym. Książ odwiedzany jest regularnie przez tysiące turystów, których nie odstraszają krążące plotki i legendy, jakoby zamek miał być… nawiedzony.

 
DETAIL

Jądro ciemności

Zanim Józef Korzeniowski dał się poznać szerokiej publice jako wybitny pisarz publikujący pod pseudonimem Joseph Conrad, próbował swoich sił jako marynarz. W 1878 r. przyszły literat rozpoczął pracę w brytyjskiej marynarce handlowej. Po 8 latach dorobił się stopnia kapitana, a w 1890 r. zmienił banderę, przyjmując ofertę od belgijskiej kompanii handlowej. Korzeniowski nie wiedział wtedy, że ten epizod z jego życia zaowocuje wydaniem jednego z najważniejszych dzieł w historii światowej literatury.

 
DETAIL