Paganini sztuki bramkarskiej

Paganini sztuki bramkarskiej


28 stycznia 2021    tsalacinski

Pochodzący z Dąbrówki Małej Edward Szymkowiak był najdłużej występującym bramkarzem w historii polskiej Kadry Narodowej. Reprezentował nasze barwy przez ponad 13 lat, a w czasie swojej kariery pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski z trzema różnymi klubami.

Kolejka po pracę

Kolejka po pracę


27 stycznia 2021    tsalacinski

Po odzyskaniu niepodległości odrodzona Polska musiała zmierzyć się z wieloma problemami spowodowanymi zakończoną niedawno wojną, a jednym z najważniejszych było bezrobocie. Szacuje się, że w 1918 roku bez pracy pozostawało ok. 450 tys. osób. Kryzys pogłębiała dodatkowo masowa emigracja – w latach 1919-1930 wyjechało z Polski ponad 1,5 mln ludzi.

Homer Tatr

Homer Tatr


26 stycznia 2021    tsalacinski

W czasie ponad 100 lat zaborów wybuchały liczne powstania o charakterze narodowowyzwoleńczym. Pod koniec lutego 1846 roku przeciwko władzom austriackim zawiązano tzw. powstanie chochołowskie, będące zbrojnym zrywem górali pochodzących z małych miejscowości z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Jednym z uczestników insurekcji był legendarny muzyk Jan Krzeptowski zwany Sabałą.

Polski Al Capone

Polski Al Capone


25 stycznia 2021    tsalacinski

Kiedy prohibicja została wprowadzona, miałem nadzieję, że będzie szeroko wspierana przez opinię publiczną i wkrótce przyjdzie ten dzień, kiedy zło wywołane przez alkohol zniknie. […]. Zamiast tego, picie alkoholu powszechnie wzrosło, knajpy zastąpiły salony […] przestępczość osiągnęła poziom, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy – John Davison Rockefeller Jr.

Bezimienny

Bezimienny


24 stycznia 2021    tsalacinski

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie jest dziś jednym z najważniejszych symboli upamiętniających Polaków poległych w walce o niepodległość. Pierwszy pomysł oddania hołdu bezimiennym obrońcom Ojczyzny pojawił się po Wielkiej Wojnie we Francji. W Polsce od początku lat 20. podejmowano różnego rodzaju inicjatywy zmierzające do budowy grobu.

Sztyletnicy

Sztyletnicy


22 stycznia 2021    tsalacinski

Oddziały egzekutorów, likwidujących zdrajców i katów Polaków, znane z historii drugiej wojny światowej istniały już podczas powstania styczniowego, które wybuchło dokładnie 22 stycznia 1863 roku.

Siekiera

Siekiera


21 stycznia 2021    tsalacinski

W czasie niemieckiej okupacji na ulicach Warszawy ogromną popularnością cieszyły się satyryczne piosenki, podnoszące na duchu mieszkańców stolicy. Ponieważ część z tych utworów w jawny sposób wyśmiewała Niemców i Sowietów, ich wykonywanie było zakazane przez wroga.

Góralski książę

Góralski książę


20 stycznia 2021    tsalacinski

Podczas II wojny światowej Niemcy tworzyli na okupowanych terenach kolaboracyjne rządy. W Polsce formą współpracy z wrogiem był projekt o nazwie Goralenvolk, którego celem była germanizacja mieszkańców Podhala. Propagandyści starali się przekonywać górali, że etnicznie bliżej im nie do Polaków, lecz do Niemców.

Żołnierze w przebraniu

Żołnierze w przebraniu


19 stycznia 2021    tsalacinski

Po przewrocie majowym zwolennicy Józefa Piłsudskiego postanowili założyć własną reprezentację polityczną, która miała im pomóc w umocnieniu pozycji w państwie. Pod koniec listopada 1927 roku przyszły premier II RP – Walery Sławek, założył Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem.

W słusznej sprawie

W słusznej sprawie


18 stycznia 2021    tsalacinski

W środę 15 maja 1867 roku car Aleksander II Romanow zadekretował ustawę powołującą Rosyjski Czerwony Krzyż na terenie całego podlegającego mu imperium, włączając w to ziemie polskie. Celem organizacji, zależnej od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie, było niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych.

Państwo Gucwińscy

Państwo Gucwińscy


17 stycznia 2021    tsalacinski

Wrocławskie zoo zostało założone w lipcu 1865 roku i jest najstarszym ogrodem zoologicznym w Polsce. W 2015 roku można było w nim zobaczyć 10 500 zwierząt z 1132 gatunków. Ogromną popularność ogród zyskał dzięki nagrywanemu na jego terenie programowi „Z kamerą wśród zwierząt”, który prowadził dyrektor placówki Antoni Gucwiński wraz ze swoją małżonką – Hanną.

Sekrety Puszczy

Sekrety Puszczy


16 stycznia 2021    tsalacinski

Bory sosnowe rozprzestrzeniające się pomiędzy Wisłą a Bzurą, poznały zarówno Władysława Jagiełłę jak i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niemi świadkowie historii pamiętający przemarsze wojsk podążających pod Grunwald oraz narodziny Fryderyka Chopina, skrywają wiele tajemnic.