Strażnik książęcego testamentu

Strażnik książęcego testamentu


30 maja 2021    tsalacinski

Ostatnie tchnienie Bolesława Krzywoustego było początkiem burzliwego okresu w dziejach Polski Piastów. Zgodnie z jego wolą, kraj miał zostać podzielony.

Władcy marionetek

Władcy marionetek


29 maja 2021    tsalacinski

W roku 2010 dziennikarz Tomasz Sekielski, w filmie dokumentalnym „Władcy marionetek”, pokazał kulisy polskiej polityki. Przypomniał niespełnione obietnice wyborcze i dał głos ludziom nazywanym „ofiarami systemu”. Jeden z mocniejszych fragmentów to ten, gdy Sekielski chodzi po Sejmie Rzeczypospolitej razem z rodzicami dwóch żołnierzy poległych w Iraku.

Polacy w Norwegii

Polacy w Norwegii


28 maja 2021    tsalacinski

Po przegranej wojnie obronnej Polacy nigdy nie złożyli broni. Prawie każdy słyszał o pilotach z Dywizjonu 303, którzy obronili angielskie niebo, ale kto pamięta o naszych dzielnych żołnierzach walczących o niepodległość Norwegii?

Pośmiertna tułaczka króla

Pośmiertna tułaczka króla


27 maja 2021    tsalacinski

„Car (…) stawić rozkazał
Nie miasto ludziom, lecz sobie stolicę:
Car tu wszechmocność woli swej pokazał. –
W głąb ciekłych piasków i błotnych zatopów
Rozkazał wpędzić sto tysięcy palów
I wdeptać ciała stu tysięcy chłopów” – fragment III części Dziadów

Kto mocniejszy?

Kto mocniejszy?


26 maja 2021    tsalacinski

Narody i państwa lubią rywalizować ze sobą. W drugiej połowie XIX wieku konkurowano, kto wykopie więcej cennych zabytków starożytnych. Od roku 1896, wraz z pierwszymi nowożytnymi igrzyskami olimpijskimi w Atenach, rywalizuje się o medale. Uniwersytety próbują podnieść swój prestiż, jeśli nie wynikami naukowymi, to wykazaniem, że ich uczelnia jest starsza od konkurencji. Państwa czynią podobnie.

„Dagome iudex”

„Dagome iudex”


25 maja 2021    tsalacinski

„Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani i synowie ich Mieszko i Lambert (nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli Sardyńczycy, ponieważ ci są rządzeni przez czterech “panów”) mieli nadać świętemu Piotrowi w całości jedno państwo, które zwie się Schinesghe [Gniezno] z wszystkimi swymi przynależnościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku długim morzem [stąd] granicą Prus aż do miejsca, które nazywa się Ruś, a granicą Rusi”.

Lepsza nienawiść, niż obojętność

Lepsza nienawiść, niż obojętność


24 maja 2021    tsalacinski

W roku 1018 odszedł ze świata, prowadząc niemal do ostatnich chwil swoją kronikę, biskup Thietmar z Merseburga. Była to niepowetowana strata dla wiedzy Polaków o historii własnej i sąsiadów. Zwłaszcza Słowian Połabskich oddzielających Polan od Cesarstwa. Był to lud nieposługujący się pismem, który nie zdążył wytworzyć własnej organizacji państwowej.

Ucieczka komandora

Ucieczka komandora


23 maja 2021    tsalacinski

Torpedowy okręt podwodny ORP „Orzeł” był najnowocześniejszym statkiem w polskiej Marynarce Wojennej. Mógł przepłynąć 100 mil pod wodą i aż 7 tys. na powierzchni, posiadał 12 wyrzutni torpedowych, podwójne działko oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy. Wybudowano go w holenderskiej stoczni De Schelde. Został zwodowany 15 stycznia 1938 r., a 10 lutego 1939 r. zawinął do portu w Gdyni.

Słodki smak zemsty

Słodki smak zemsty


22 maja 2021    tsalacinski

Tragiczna śmierć Janka Bytnara „Rudego” pozostawiła w głębokiej rozpaczy jego przyjaciół i współtowarzyszy broni. Pomimo udanej akcji odbicia „Rudego”, młody bohater zmarł z powodu ran odniesionych podczas brutalnych przesłuchań Gestapo. Na domiar złego, w wyniku postrzałów podczas akcji, zginęli również Aleksy Dawidowski i Tadeusz Krzyżewicz „Buzdygan”, a aresztowany został Hubert Lenk. Kedyw Komendy Głównej AK postanowił wystawić hitlerowcom słony rachunek za poniesione straty… Na wszystkich, którzy przyczynili się do śmierci młodych Polaków Kedyw wydał wyroki śmierci, które zostały konsekwentnie zrealizowane.

Jesień zachodu a wiosna wschodu

Jesień zachodu a wiosna wschodu


21 maja 2021    tsalacinski

Wiele mówi się o doganianiu Zachodu przez Polskę. Wspomnijmy XIV wiek, gdy epidemia czarnej śmierci i wojna stuletnia z jednej oraz pomyślna koniunktura gospodarcza dla Europy Środkowo-Wschodniej z drugiej strony, spowodowały, że Wschód chyba najbardziej w dziejach zbliżył się do Zachodu.

Strajk dzieci

Strajk dzieci


20 maja 2021    tsalacinski

„Szkoła, a w niej nauczyciel, w Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, […] ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego urzędowym obowiązkiem jest zdrową polską latorośl przemocą przerobić, choćby na krzywą i skarlałą płonkę niemiecką. I oto z każdym rokiem więcej w tych szkołach łez, więcej świstu rózeg, więcej męczeństwa” – „List otwarty Henryka Sienkiewicza do Wilhelma II, Króla pruskiego” z 19 listopada 1906 r.

Kronika wczoraj i dzisiaj

Kronika wczoraj i dzisiaj


19 maja 2021    tsalacinski

Kilka lat temu, na paryskiej konferencji naukowej, wielkie zaskoczenie wywołała polska badaczka. Wskazała na nowoczesność metod pracy Jana Długosza: ruchomą kartotekę z wypisami, ułożonymi chronologicznie – system całkiem nowożytny, niemający odpowiednika w średniowiecznej Europie. Więcej: Długosz zachęcał współczesnych i potomnych do poprawiania jego dzieł.