Szczęśliwa trzynastka

Szczęśliwa trzynastka

Jeszcze w trakcie I wojny światowej, 8 stycznia 1918 roku, na forum Kongresu USA prezydent Woodrow Wilson odczytał orędzie, w którym przedstawił program będący – w jego opinii – niezbędny, aby zbudować trwały pokój na świecie.

 
DETAIL

40 milionów po raz trzeci! Sprzedane!

„Ach Stanisławie Auguście, tyś nie król, a nawet nie obywatel! Umrzyj w obronie niezależności ojczyzny, lecz nie przyjmuj niegodnego jarzma w czcze nadziei – zachować cień potęgi, którą zniesie jeden ukaz Moskwy”.

 
DETAIL

Groźna nuda

Nudne i groźne dla rozumu jest bezmyślne powtarzanie formułek. Np. w krytykowaniu powstań kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego nie uwzględnia się błędów polityki rosyjskiej.

 
DETAIL

Trudne relacje

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską i Związkiem Radzieckim układały się, mówiąc kolokwialnie, słabo. W lipcu 1923 roku nawiązano relacje na poziomie poselstw, a 9 lat później poselstwo ZSRR w Warszawie podniesiono do rangi ambasady. Wszystko zmieniło się pamiętnej jesieni 1939 roku…

 
DETAIL

Przestrogi za pięć dwunasta

4 stycznia 1790 roku mijał w cieniu Sejmu Czteroletniego i twardniejącego nad Wisłą rosyjskiego protektoratu. Tego dnia Stanisław Wawrzyniec Staszic decyduje się na wydanie anonimowej rozprawy o wiele mówiącym tytule „Przestrogi dla Polski”. W zamyśle autora dzieło stanowiło kontynuację „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”.

 
DETAIL

Skarb „Szalonego Barona”

Był zatwardziałym antykomunistą, który po II wojnie światowej został skazany na zapomnienie. Twórczość i nazwisko autora objęto cenzurą. Wszystkie jego utwory miały zostać natychmiast wycofane z bibliotek, a liczne prace w Polsce mogły być oficjalnie wydawane dopiero od roku 1989.

 
DETAIL

Spiskowa praktyka

Istnieje światowy i ponadczasowy spisek. To zmowa głupców, którzy istnieją od zawsze i wszędzie mają swoich ludzi. A już zupełnie poważnie: 2 stycznia 1939 odszedł do wieczności człowiek ze zdjęcia.

 
DETAIL

Cisza przed burzą

Zanim dowódcy Armii Krajowej podjęli ostateczną decyzje o wszczęciu Powstania Warszawskiego, polscy żołnierze próbowali oswobodzić Wilno. Rozpoczęta 7 lipca 1944 r. operacja „Ostra Brama”, tak samo jak stołeczny zryw, była częścią akcji „Burza” i miała podobne cele militarne oraz polityczne – była skierowana przeciwko Niemcom i miała ukazać Armii Czerwonej, że Polacy są gospodarzami na tym terenie. Późniejsze wydarzenia pokazały jednak, że Sowieci nie mogą być traktowani przez akowców jako sojusznicy…

 
DETAIL

Syrenka

W mitologii greckiej syrena była przedstawiana jako przebiegłe i niebezpieczne stworzenie o wyglądzie pół-kobiety i pół-ptaka. Jej najbardziej znane, wodne oblicze, które na stałe zadomowiło się w popkulturze, pochodzi z wierzeń rzymskich.

 
DETAIL

Kurtyna w górę!

Kurtyna podniosła się, a publiczność w Warszawie po raz pierwszy ujrzała księcia Zygfryda w otoczeniu jego dworskich przyjaciół. 30 grudnia 1900 roku, pięć lat po moskiewskiej premierze, w Tatrze Wielkim zaprezentowano ,,Jezioro Łabędzie” autorstwa Piotra Czajkowskiego.

 
DETAIL