Kartkowy biznes

Kartkowy biznes

Poważne problemy gospodarcze i postępujące braki produktowe na rynku spowodowały, że w 1981 roku wprowadzono kartki na mięso – jedną z ikon absurdów PRL-u.

DETAIL

Hugo i jego demokracja

Przyjęło się, że głównym skojarzeniem ze słowem „targowica” jest zdrada. Wydaje się to słuszny trop myślowy, ponieważ przywódcy konfederacji, od której wywodzi się ta nazwa, z pomocą carycy Katarzyny II wystąpili przeciwko zapisom Konstytucji 3 maja.

DETAIL

Przedwojenne awantury stadionowe

„Tak go wszyscy czcimy i kochamy, że z całego serca pragniemy, aby każde słowo nasze było hołdem i wdzięcznością” – pisał 27 lutego 1925 roku o Stefanie Żeromskim krytyk literacki i teatralny Tadeusz Boy-Żeleński.

DETAIL

Hymn wszechsłowiański

Polska pieśń patriotyczna, znana jako „Mazurek Dąbrowskiego”, została oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej 26 lutego 1927 roku. Słowa utworu ułożył pisarz i polityk Józef Rufin Wybicki, natomiast autor melodii do dziś pozostaje nieznany.

DETAIL

Vladko lawirant

Niemcy z coraz większym trudem odpierali radziecką kontrofensywę, gdy w czerwcu 1944 roku rozpoczęła się operacja Overlord. Znaczącą rolę podczas największego desantu w historii, odegrała sformowana 25 lutego 1942 roku 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.

DETAIL

Jądrowa EWA

Koncepcja urodziła się w 1955 roku na pierwszej Konferencji Genewskiej poświęconej pokojowemu zastosowaniu energii atomowej. Związek Radziecki zaproponował krajom sąsiednim sprzedaż swoich reaktorów badawczych. Rząd PRL podpisał umowę i zaczął się pierwszy w historii program jądrowy w Polsce.

DETAIL

Witamy witaminy!

Na przełomie XIX i XX wieku powszechnie występowały choroby, takie jak szkorbut, beri-beri oraz krzywica, a ich przyczyny pozostawały nieznane. W 1910 roku Charles Martin, dyrektor Instytutu Medycyny Zapobiegawczej Listera w Londynie, zwrócił się do uważanego w tym czasie za autorytet w dziedzinie biochemii Kazimierza Funka, aby podjął się zbadania czynników wywołujących wspomnianą beri-beri.

DETAIL

„Urodziłam się w teatrze”

Gdy Mira Zimińska-Sygietyńska po raz pierwszy pojawiła się na scenie miała niespełna półtora roku. Błyskotliwa, pełna uroku i dowcipu gwiazda, która przyjaźniła się ze skamandrytami, a jednym z jej adoratorów był Tadeusz Boy-Żeleński, nim została sławna ledwo wiązała koniec z końcem.

DETAIL

Jak prawie rozpętałem drugą wojnę światową

Na początku XX wieku świat zaczęły obiegać gazety przedstawiające drastyczne fotografie z frontów pierwszej wojny światowej. Ludzie byli zmęczeni i przerażeni, a państwa europejskie udzielały sobie pisemnych gwarancji pomocy, które miały zabezpieczyć Stary Kontynent.

DETAIL

Dwie strony fotografii z Marszałkiem

Dnia 20 lutego 1938 roku, w Polsce już po raz czwarty podjęto marszałka III Rzeszy – Hermanna Göringa. Utrzymywał on przyjazne stosunki z polskimi politykami, licząc na wciągnięcie Rzeczpospolitej do paktu antykominternowskiego wycelowanego w Związek Radziecki.

DETAIL