Zaręczyły za to dwa największe państwa na świecie

Zaręczyły za to dwa największe państwa na świecie

„My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. – przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 maja 1939 roku.

26 marca 1939 roku ambasador RP w Berlinie, Józef Lipski, przekazał szefowi niemieckiego MSZ, Joachimowi von Ribbentropowi, odpowiedź na żądania III Rzeszy, wysunięte jesienią 1938 roku. Strona polska odmówiła budowy eksterytorialnej linii transportowej przez swoje terytorium oraz aneksji Gdańska. W zamian Warszawa zaproponowała Niemcom, aby Wolne Miasto zostało wyjęte spod opieki Ligi Narodów.

Nasi politycy nigdy nie uzyskali odpowiedzi. Niedługo potem – 6 kwietnia 1939 roku – Józef Beck podpisał dwustronny układ z Wielką Brytanią gwarantujący wzajemną pomoc na wypadek niemieckiej agresji. Wkrótce podobną umowę zawarto z Francją, a 28 kwietnia 1939 roku Adolf Hitler zerwał polsko-niemieckie porozumienie o niestosowaniu przemocy. Jednocześnie dyktator uznał odrzucenie jego żądań za pretekst do wszczęcia wojny. Po upadku naszego kraju, 6 października 1939 roku, Hitler wypowiadał się w Reichstagu szyderczo o Polsce i jej sojusznikach:

„Również na Zachodzie, począwszy od początku wojny, niemiecki Wehrmacht znajduje się w spokojnej gotowości i oczekuje na wroga. O co ma się teraz prowadzić wojnę? O restytucję Polski? Polska z traktatu wersalskiego nigdy już nie powstanie! Zaręczyły za to dwa największe państwa na świecie”.