Wrony

Wrony

Stan wojenny, czyli sytuacja nadzwyczajna, polegająca na przejęciu administracji przez wojsko, był ogłaszany na ziemiach polskich pięciokrotnie. W historii najbardziej zapisał się jednak ostatni z nich – ogłoszony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Powodem jego wprowadzenia były strajki skierowane przeciwko władzy komunistycznej oraz chęć rozprawienia się z rodzącymi ruchami demokratycznymi. Inicjatorzy tego rozwiązania przekonywali także, że w związku z występującymi w kraju niepokojami społecznymi istnieje groźba interwencji wojsk radzieckich.

Organem, który przejął kontrolę nad rodzimą administracją była powołana dzień wcześniej niekonstytucyjna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Polacy przeciwni stanowi wojennemu próbowali na różne sposoby prowadzić agitacje antykomunistyczne. Jedną z form protestu były karykatury z wronami, odnoszące się do skróconej nazwy tymczasowego organu władzy. Najbardziej wymowne wizerunki tego ptaka były stylizowane na godło III Rzeszy – czarnego orła, który w czasie niemieckiej okupacji również był nazywany pogardliwie „wroną”. W latach stanu wojennego rysownicy modyfikowali ten symbol, zastępując swastykę gwiazdą komunistyczną. Zdarzały się również wrony z czarnymi okularami i czapką wojskową, co było jednoznaczną aluzją do generała Wojciecha Jaruzelskiego.