Witamy witaminy!

Witamy witaminy!

Na przełomie XIX i XX wieku powszechnie występowały choroby, takie jak szkorbut, beri-beri oraz krzywica, a ich przyczyny pozostawały nieznane. W 1910 roku Charles Martin, dyrektor Instytutu Medycyny Zapobiegawczej Listera w Londynie, zwrócił się do uważanego w tym czasie za autorytet w dziedzinie biochemii Kazimierza Funka, aby podjął się zbadania czynników wywołujących wspomnianą beri-beri.

Już rok później polski naukowiec wyodrębnił z otrąb ryżowych substancję przeciwdziałającą objawom choroby, którą nazwał witaminą B1. Kolejne badania pozwoliły odkryć obecność tego związku w różnego rodzaju pokarmach, m.in. w mleku i drożdżach. Urodzony 23 lutego 1884 roku w Warszawie Kazimierz Funk dokonał przełomu w biotechnologii. W 1912 roku wprowadził do naukowego słownika termin witamina pochodzący od łacińskiego słowa „vitae” czyli „życie” oraz „amina”, gdyż odkryty przez niego związek zawierał grupę aminową. Odkrycie to na zawsze zmieniło oblicze medycyny.