Wąsy Piłsudskiego

Wąsy Piłsudskiego

Gęste wąsy, które były znakiem rozpoznawczym Józefa Piłsudskiego, nie były noszone przez Marszałka z próżności, ale niejako z konieczności. Wiąże się to z pewną ciekawą historią z lat jego młodości…

Józef Piłsudski – wybitny mąż stanu i współtwórca niepodległości Polski – urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. W dzieciństwie odebrał solidne wykształcenie, następnie udał się na studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. W trakcie nauki zajmował się działalnością opozycyjną.

Niespełna 20-letni Piłsudski został w 1887 r. oskarżony o udział w spisku na życie cara Aleksandra III i skazany na 5 lat zesłania na Syberię. W więzieniu w Irkucku, w którym przebywał, wybuchł bunt osadzonych. W wyniku bójki ze strażnikami Piłsudski stracił przednie zęby. Zatem sumiaste wąsy noszone przez Marszałka do końca jego życia zasłaniały po prostu to, że był szczerbaty! Tym niemniej bujny zarost sprawiał, że był bardzo atrakcyjny dla kobiet i cieszył się ich zainteresowaniem.

Józef Piłsudski pełnił w naszym państwie bardzo ważne funkcje: Naczelnika Państwa czy Marszałka Polski, zatem musiał świadomie kształtować swój wizerunek. Był w tej kwestii bardzo konsekwentny – najlepiej czuł się w szarym strzeleckim mundurze i właśnie z wąsem. Po dziś dzień Polacy pytani o to, co kojarzy im się z Piłsudskim, na pierwszym miejscu wskazują klacz Kasztankę, a tuż za nią właśnie marszałkowskie wąsy.