Tajemnica Galla Anonima

Tajemnica Galla Anonima

Król Bolesław II do dziś budzi liczne kontrowersje. Wciąż żywe są historyczne spory dotyczące przydomka, którym określali go podwładni. Syn Kazimierza Odnowiciela, koronowany na króla 25 grudnia 1076 roku, najczęściej nazywany jest „Szczodrym”. Inny przydomek władcy, który wyszedł już z użycia w fachowej literaturze, brzmiał „Śmiały”.

O hojności Bolesława II wspominał słynny kronikarz Gall Anonim, który opisywał anegdotę o tym, jak król, widząc ubogiego kleryka, kazał obsypać go kosztownościami. Morał, który miał płynąć z tej historii, wciąż dostarcza jednak problemów interpretacyjnych. Chodzi o fragment, w którym kronikarz pisał:

„(…) biedaczek tak wyładował złotem i srebrem swój płaszcz, że mu pękł od zbytniego ciężaru, a kosztowności się wysypały. Wtedy szczodry król zerwał płaszcz ze swych ramion, dał go biednemu klerykowi zamiast worka na pieniądze i pomagając mu, jeszcze większymi kosztownościami go obładował. Do tego stopnia bowiem objuczył kleryka złotem i srebrem szczodry król, że kleryk wołał, iż mu kark pęknie, jeśli jeszcze więcej dołoży”.

Niektórzy historycy, jak chociażby profesor Przemysław Wiszewski są zdania, że kronikarz wcale nie darzył monarchy sympatią, lecz się z niego naśmiewał. Gall Anonim miał bowiem sugerować w opisywanej anegdocie, że przez porywczość i brak wyobraźni Bolesława II, duchowny ostatecznie zmarł od ciężaru worka z bogactwami.