Piłka w okopach

Piłka w okopach

Adiutant Bolesław Wieniawa-Długoszowski wspominał, że marszałek Piłsudski nie tylko bywał na meczach rozgrywanych na frontach I wojny światowej, ale czasem uczestniczył też w nich jako sędzia.

Jednym z klubów piłkarskich powstałych niemalże w okopach była Legia, założona prawdopodobnie w 1916 roku. Zawodnicy rekrutowani byli z żołnierzy Legionów Piłsudskiego, a mecze rozgrywano m.in. na boisku w Legionowie. Obiekt znajdujący się niedaleko frontu był wyrównywany przez rosyjskich jeńców schwytanych w walce. Wraz z końcem konfliktu w 1918 roku ogłoszono demobilizację i Legia została rozwiązana. Ostatecznie 14 marca 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej, klub został reaktywowany i istnieje do dzisiaj.

„Matche footbalowe rozgrywane na pozycjach przez żołnierzy przy huku pękających szrapneli i granatów są widowiskiem bardzo oryginalnym”. – czasopismo „Nowości Illustrowane”, 16/1916, Kraków.

Na szczęście historia polskiego futbolu nie wiąże się tylko z konfliktami zbrojnymi. W 1908 roku na krakowskich błoniach po raz pierwszy spotkały się Cracovia z Wisłą. Natomiast 13 lipca 1894 roku podczas Zlotu Sokolego drużyna lwowian podjęła drużynę krakowską. Spotkanie zakończyło się już w szóstej minucie, po strzeleniu bramki przez Włodzimierza Chomickiego i przeszło do historii jako pierwszy mecz rozegrany na ziemiach polskich.Po rozstrzygającym uderzeniu piłkarskie zmagania przekształciły się w bardzo modny wtedy pokaz gimnastyczny. Ciekawostką jest, że Ukraińcy także uznali ten mecz za początek ich ligi piłkarskiej, ponieważ spotkanie odbyło się we Lwowie.