Miłość powstańcza

Miłość powstańcza

Powstanie Warszawskie pochłonęło życie tysięcy młodych ludzi. To tragiczne pokolenie, kształcone na przyszłą elitę Polski, bardzo mocno wzięło sobie do serca romantyczne i patriotyczne wartości. Oczywistą była dla nich konieczność walki, a w konsekwencji poświęcenie życia za ojczyznę. Wśród bohaterów Powstania z rozpaczą odczytujemy wiele znanych nazwisk: Krystyna Krahelska, Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński.

Ten ostatni jest też bohaterem jednej z najbardziej znanych historii romantycznych tamtych czasów. Młody poeta dostąpił szansy zaznania wielkiej, prawdziwej miłości, którą ukazał potem w cyklu znanych erotyków.

Barbarę poznał Baczyński na tajnych kompletach w grudniu 1941 r. Dziewczyna zaimponowała mu intelektem i znajomością poezji. Zauroczenie było natychmiastowe i bardzo silne. Młodzi zaręczyli się po kilku dniach znajomości pomimo sprzeciwu rodzin. W czerwcu 1942 roku, po zaledwie półrocznej znajomości, Krzysztof i Barbara pobrali się, a na ich przyjęciu weselnym pojawiła się plejada artystów z Jerzym Andrzejewskim i Jarosławem Iwaszkiewiczem na czele.

Szczęście małżeńskie nie trwało długo. Rok po ślubie Krzysztof był już członkiem konspiracji. Wielu przyjaciół odradzało mu to, ale Barbara wspierała jego decyzję. Mówiła: „Przeczytajcie uważnie jego wiersze, a zobaczycie, że on nie ma innego wyjścia”. Żona rozumiała go jak nikt inny, zawsze była też największą fanką jego poezji.

Krzysztof Kamil Baczyński zginął 4 sierpnia w walkach na pl. Teatralnym. Jego żona także nie przeżyła zrywu. Działała jako sanitariuszka i zmarła podczas jednej z akcji, gdy została zraniona w głowę odłamkiem szkła. W chwili śmierci Barbara Baczyńska była w ciąży.