Ku pokrzepieniu serc

Ku pokrzepieniu serc

Henryk Sienkiewicz – pierwszy polski laureat literackiej nagrody Nobla, do dziś uchodzi za jednego z najwybitniejszych rodzimych pisarzy. W ciągu całego swojego życia napisał 13 wielokrotnie ekranizowanych powieści, w tym słynny cykl składający z się z książek „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski”. Wspomniane pozycje tworzą tak zwaną Trylogię Sienkiewicza, której celem było pokrzepienie serc Polaków w czasach, gdy ich kraj znajdował się pod zaborami. Powieści, które stały się inspiracją dla wielu późniejszych twórców, były publikowane w częściach na łamach prasy. 23 grudnia 1884 roku w warszawskim dzienniku „Słowo” ukazał się pierwszy odcinek „Potopu”.

Poza działalnością literacką Sienkiewicz dał się również poznać jako aktywny działacz społeczny oraz filantrop. Znana jest historia z wielbicielem pisarza, który oczarowany Trylogią przekazał mu dar w postaci 15 tysięcy rubli w złocie z dopiskiem: „od Wołodyjowskiego”. Literat chciał zwrócić otrzymane pieniądze, jednak pomimo jego nalegań ofiarodawca nie zamierzał ujawnić swojej tożsamości. W tej sytuacji Sienkiewicz postanowił przeznaczyć całą sumę na fundusz imienia swojej zmarłej żony Marii, z którego wypłacano stypendium dla chorych artystów i ich rodzin. Z pomocy pisarza skorzystali wtedy między innymi Stanisław Przybyszewski, Maria Konopnicka i Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy.