Hymn wszechsłowiański

Hymn wszechsłowiański

Polska pieśń patriotyczna, znana jako „Mazurek Dąbrowskiego”, została oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej 26 lutego 1927 roku. Słowa utworu ułożył pisarz i polityk Józef Rufin Wybicki, natomiast autor melodii do dziś pozostaje nieznany. Ciekawe jest to, że na kanwie polskiego hymnu powstały też inne utwory słowiańskie. W 1834 roku słowacki poeta i pastor luterański Samuel Tomášik ułożył pieśń „Hej! Słowacy”, której tytuł ostatecznie zmieniono na „Hej! Słowianie”. Melodia utworu była wzorowana na „Mazurku Dąbrowskiego”, a w czerwcu 1848 roku pieśń Tomášika została przyjęta jako oficjalny hymn wszechsłowiański.

Z czasem utwór „Hej! Słowianie” stał się hymnem narodowym kilku państw. W latach 1939-1945 używała go Pierwsza Republika Słowacka, a po 1945 roku – Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii. Następnie – w 1992 roku – pieśń została przyjęta jako hymn Federalnej Republiki Jugosławii, a w latach 2003-2006 była hymnem Serbii i Czarnogóry. Przypuszcza się, że „Mazurek Dąbrowskiego” stanowił inspirację dla dwóch innych pieśni patriotycznych – „Nie umarła jeszcze Ukraina” oraz „Jeszcze Chorwacja nie umarła”.