Elementarz Falskiego

Elementarz Falskiego

Na całym świecie funkcjonują pewne kultowe zdania i powiedzonka, które kojarzą się z dzieciństwem. W Polsce jednym z takich wyrażeń jest zdanie „Ala ma kota”. Fraza pojawiła się w naszej kulturze za sprawą elementarza Falskiego.

Marian Falski urodził się 7 grudnia 1881 roku na Kresach. Ten znany pedagog i działacz oświatowy całe swoje życie poświęcił polskiemu szkolnictwu. Elementarz, którego był autorem, stał się najpopularniejszym podręcznikiem do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podręcznik ten, wielokrotnie wznawiany, stał się nie tylko najczęściej wydawaną tego typu pozycją w Polsce, ale również na świecie.

Elementarz Falskiego, dziś uważany za kultowy, łączył różne dziedziny sztuki. W podręczniku zdania i litery były zapisywane pięknym kaligraficznym pismem. Ilustracje zaś były dziełem znanych malarzy, jak np. Jana Rembowskiego – wszechstronnego artysty tworzącego w stylu secesji i symbolizmu czy Władysława Skoczylasa – uważanego za twórcę polskiej szkoły drzeworytu, a także uznanych grafików jak Janusza Grabiańskiego czy Jerzego Karolaka.

Falski opracował swój elementarz na bazie solidnych podstaw z zakresu metodyki uczenia i psychologii. Pedagog wykorzystał w podręczniku metodę wyrazowo-analityczną, która ogromnie poprawiła jakość nauczania początkowego w Polsce.

Naukę czytania i pisania Falski opierał na rozróżnieniu najprostszych wyrazów ułożonych w krótkie zdania oraz kojarzeniu ich z kształtem liter. Dlatego na początku elementarza była Ala, As, Ola i lala Oli – Lola oraz osa, co lata i lata.

Legendarny podręcznik po dziś dzień kupowany jest chętnie przez rodziców dzieci rozpoczynających edukację jako dodatek do oficjalnych materiałów. Znane niemal wszystkim Polakom przepięknie zilustrowane zdania budzą wielki sentyment i tęsknotę za dzieciństwem.