EC Żerań

EC Żerań

Obywatele i Towarzysze!

21 sierpnia 1954 roku, świętujemy wielkie zwycięstwo naszej socjalistycznej ojczyzny na froncie energetyki krajowej!

Pierwsza turbina Żerańskiej Elektrowni rozpoczęła dziś służbę, dostarczając prąd do warszawskich domów, zakładów pracy i instytucji państwowych! Uruchomiony został pierwszy turbozespół o mocy 25 MW., wszystkie jego elementy są produkcji radzieckiej. Podstawowym paliwem naszych turbin parowych jest węgiel kamienny.

Projekt techniczny opracowało biuro Ciepłoprojekt w Leningradzie, projekt architektoniczny powierzono inżynierom architektom: Jerzemu Romańskiemu i Janowi Soroczyńskiemu.
Wkrótce turbiny te oprócz prądu dostarczać zaczną też ciepło, a w następnych latach ślubujemy przyłączenie do sieci ciepłowniczej Pragi, Śródmieścia i Żoliborza.

W dniach które przyjdą, podobnie jak teraz pomoc radzieckich przyjaciół ustokrotni naszą pracę!

Pomysł wybudowania elektrociepłowni krążył w planach rządzących od dawna. Jej budowę, w ramach rozwoju Warszawy uwzględnił już prezydent Stefan Starzyński. Niestety, prace przygotowawcze zostały przerwane wybuchem wojny.

Decyzja o budowie elektrociepłowni kolektorowej zapadła w 1949 roku. Był to pierwszy tak duży projekt w skali kraju. Wstępnie przygotowaniem planów zajęło się Biuro Projektów Energetycznych. Obok elektrowni przewidziano wybudowanie Portu Żerańskiego, który miał m.in. pełnić funkcję portu końcowego dla statków z węglem.

Elektrociepłownia była i jest sukcesywnie rozbudowywana, modernizacje trwały w latach 70-tych, 90-tych i w nowym millenium. Przy pełnym obłożeniu, elektrociepłownia obecnie jest w stanie wytworzyć energię elektryczną o mocy 386 MW, a także 1580 MW mocy cieplnej.

Zakład zanotował jedną poważną awarię, kiedy w 2012 roku zapalił się taśmociąg transportujący pył węglowy, co spowodowało wyłączenie zakładu na kilka tygodni i straty wyceniane na 5 mln złotych.

Obecnie trwa rozbudowa elektrociepłowni o nowy blok o mocy 400 MW, lecz zamiast węglem, będzie on zasilany gazem ziemnym. PGNiG Termika przekazała też miastu most pieszo-rowerowy na Kanale Żerańskim, którym wcześniej prowadzono jeden z taśmociągów przewożących popiół na składowisko.