Dziś dzień kobiet!

Dziś dzień kobiet!

„Robespierre zawsze wydawał mi się zarozumiały, pozbawiony geniuszu i serca. Zawsze uważałam go za gotowego poświęcić cały naród, byleby tylko zostać dyktatorem”.

W trakcie trwania Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a dokładnie 3 listopada 1793 roku, zgilotynowano feministkę Olimpię de Gouges, która wypowiedziała przytoczone słowa podczas swojej mowy obronnej przed Trybunałem Rewolucyjnym. Francuzka jest również autorką Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki.

Święto dnia kobiet po raz pierwszy pojawiło się w USA, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie. Natomiast Polska w 1918 roku, jako jedno z pierwszych państw na świecie, przyznała kobietom prawa wyborcze. Paradoksalnie, w Dzień Kobiet 8 marca 1968 roku w Warszawie, władza ludowa użyła przemocy wobec pokojowo zgromadzonych ludzi. Na Uniwersytecie Warszawskim odbył się wiec, na którym zebrało się kilka tysięcy osób. Uczestnicy wzywali m.in. do obrony podstawowych swobód obywatelskich zapisanych w konstytucji, zniesienia cenzury i przywrócenia swobody twórczej. Gdy studenci zaczynali się rozchodzić, nastąpił brutalny atak milicji i tzw. aktywu robotniczego. Siły porządkowe, które bezprawnie wtargnęły na uczelnię biły wszystkich, bez względu na wiek i płeć. Wydarzenie na uniwersytecie stało się zalążkiem wielu wieców i demonstracji w Warszawie, które później rozlały się na inne miasta.