Dwurnik

Dwurnik

„To proste – wstaje się i maluje. To wszystko. Nic innego nie muszę robić. I nie potrafię. Jestem robotnikiem sztuki (…) Jestem szczęśliwym artystą”. – mówił przedstawiciel naszej rodzimej sztuki współczesnej Edward Dwurnik. Artysta, urodzony 19 kwietnia 1943 r. w Radzyminie, uchodził za jednego z najbardziej pracowitych polskich malarzy. Tworzył rocznie około 200 prac, a w trakcie całego swojego życia przygotował około 5 tys. rysunków i 10 tys. obrazów.

Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1970 r. Za swojego „mentora” i inspirację uważał polskiego malarza samouka, przedstawiciela prymitywizmu, Nikifora Krynickiego. Jako początek swojej kariery artystycznej Edward Dwurnik uważał pracę, której nadał wymowny tytuł „Rysunek nr 1”.

Popularność przyniosły mu rozbudowane cykle malarskie. Swój najsłynniejszy – „Podróże autostopem” – rozpoczął w 1966 r. i kontynuował niemal do końca życia. W serii tej artysta prezentował miejskie pejzaże widziane z „lotu ptaka”. Twórczość Dwurnika cechowało łączenie realizmu z symbolizmem. Tematem jego prac były często zmiany polityczno-społeczne zachodzące w Polsce. Malarz zmarł 28 października 2018 r. w Warszawie.