Bawarczyk dla Polski

Bawarczyk dla Polski

„Miłuj się, miły Panie, nad duszami, które osobnych u ciebie nie mają pomocników ani w mękach mają którego pocieszenia, ani żadnej nadzieje, jedno iż na twój obraz i na twe podobieństwo są stworzony, które albo dawnością, albo ubóstwem, albo zamieszkanim i zapamiętanim przyjaciół są opuszczony, których pamiątki nigdy nie wspominają. Przepuść im, miły Panie, a racz bronić stworzenia twego”.

Powyższy cytat pochodzi z modlitewnika „Raj duszny” Biernata z Lublina. Książka została wydana w 1513 r. przez pochodzącego z Bawarii drukarza Floriana Unglera. Przez długi czas pozycja była uznawana za pierwszą publikację napisaną w całości w języku polskim.

Dziś wiemy, że pierwszą całkowicie polską książką była wydana w 1508 r. „Historyja umęczenia Pana naszego Jezusa Chrystusa”. To jednak właśnie Florian Ungler był niekwestionowanym pionierem naszego rodzimego druku. 25 lipca 1510 r. bawarski wydawca założył w Krakowie przy ul. Kanoniczej 17 drukarnię inną niż wszystkie. Jego pracownia jako jedyna wydawała utwory napisane w całości w języku polskim.

Ungler prowadził nietypową, jak na tamte czasy, działalność wydawniczą aż do swojej śmierci w 1536 r. Przez ten czas założył dwie drukarnie, które opuściło łącznie 246 dzieł. Z pracowni Bawarczyka wyszły m.in. pierwsze w historii drukowane mapy Polski oraz najstarsze pozycje dotyczące polskiej ortografii.