+
-

Pobierz z Google Play

W jedności siła

W jedności siła

W polityce większy może więcej. Aby wzmocnić swoją pozycję wobec większych, mniejsi łączą się w jedno państwo, jak np.: kiedyś Jugosławia. Zawierają porozumienia, jak współczesna Grupa Wyszehradzka, czyli Czechy, Polska, Słowacja i Węgry. Jedno z jej źródeł to dziesięciodniowy Zjazd Słowiański, który zakończył się 12 czerwca 1848 r.

Aby delegacje miały do pokonania podobny dystans, wydarzenie odbyło się w Pradze,. Początkowo zaproszono tylko Słowian z cesarstwa austriackiego, ale na wniosek Polaków dopuszczono też, m.in. delegację z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Obecni byli Polacy, Chorwaci, Rosjanie, Serbowie, Słowacy i Ukraińcy – w większości narody walczące o wolność. W programie znalazła się m.in. walka z germanizacją i madziaryzacją oraz przekształcenie monarchii austriackiej w federację słowiańsko-austriacką. Trwała Wiosna Ludów, a koniec kongresu zbiegł się z powstaniem w Pradze.

Manifesty zjazdu pozostały niezrealizowane. Zwyciężyły idee XIX-wiecznego nacjonalizmu: każdy naród chciał własnego państwa. Aspiracje większości z nich zostały zaspokojone po zakończeniu w 1918 r. I wojny światowej i upadku cesarstw Habsburgów (Austria), Hohenzollernów (Niemcy) i Romanowów (Rosja).

Niestety polityka Adolfa Hitlera w latach 30. nie napotkała w Europie Środkowo-Wschodniej skutecznego oporu. Przyczyny były dwie. Pierwsza: wiarołomność Anglii i Francji, na której pomoc wynikającą z sojuszy liczyły Polska wraz z Czechosłowacją. Druga, powiązana z pierwszą: skłócenie, brak jedności krajów regionu, ufnych, że w razie czego Niemcy nie zaryzykują wojny na dwa fronty.

Jeden z wybitnych historyków polskich niegdyś tłumaczył przedwojenne relacje czechosłowacko-polskie tak: „W okresie międzywojennym Czechosłowacja nie chciała zawrzeć sojuszu z Polską, bo uważała ją za państwo sezonowe. Polska z kolei uważała Czechosłowację za państwo sezonowe. Proszę zwrócić uwagę, że oba państwa przestały istnieć w odstępie jednego sezonu”.

CHCESZ OBEJRZEĆ I POSŁUCHAĆ? POBIERZ APLIKACJĘ hist.ly

Narodowe Centrum Kultury
Muzeum Narodowe w Krakowie
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Instytut Badań Edukacyjnych
Instrytut Pamięci Narodowej
Transition Technologies
Megmar
Fundacja Sunduk
Fundacja Wizja
Oglądaj i słuchaj za darmo i bez reklam w aplikacji hist.ly!

Patronaty honorowe:

Narodowe Centrum Kultury
Instytut Pamięci Narodowej
Muzeum Narodowe w Krakowie
Instytut Badań Edukacyjnych
Megmar
Transition Technologies
Fundacja Wizja
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Pobierz z Google Play
Hist.ly Edukacja Android
Tomasz Sałaciński http://schema.org/Male Poland tomasz.salacinski@hist.ly
Fundacja Wizja Odkryta 29B m. 29, 03-140 Warszawa, Polska fundacja@fundacjawizja.pl
Łukasz Woźniakowski http://schema.org/Male Poland lukasz.wozniakowski@hist.ly
Fundacja Wizja Odkryta 29B m. 29, 03-140 Warszawa, Polska fundacja@fundacjawizja.pl