+
-

Pobierz z Google Play

Jak prawie rozpętałem drugą wojnę światową

Jak prawie rozpętałem drugą wojnę światową

Na początku XX wieku świat zaczęły obiegać gazety przedstawiające drastyczne fotografie z frontów pierwszej wojny światowej. Ludzie byli zmęczeni i przerażeni, a państwa europejskie udzielały sobie pisemnych gwarancji pomocy, które miały zabezpieczyć Stary Kontynent. 19 lutego 1921 roku zawarto w Paryżu polsko-francuski pakt sojuszniczy. Zobowiązywał on oba rządy do konsultacji w sprawach polityki zagranicznej oraz udzielenia wzajemnej pomocy militarnej w przypadku zaatakowania jednego z sygnatariuszy. 21 lutego wprowadzono poprawki do tej umowy, uściślając, że jest ona skierowana przeciwko wszelkiemu zagrożeniu ze strony Związku Radzieckiego i Niemiec. Gwarancje te zostały potwierdzone cztery lata później poprzez zawarcie układu w Locarno.

Gdy polityka prowadzona przez III Rzeszę sprowadzała na Europę widmo kolejnej wojny, Francuzi postanowili odnowić traktat 19 maja 1939 roku. Kilka miesięcy później – 25 sierpnia – Polska zawarła sojusz z Wielką Brytanią, rozwijający wcześniejsze gwarancje. Na wieść o podpisaniu tego układu Adolf Hitler rozkazał przerwać przygotowania do inwazji na nasz kraj, która według pierwotnego planu miała rozpocząć się 26 sierpnia.

W całym tym zamieszaniu rozkaz Hitlera nie dotarł do jednej z niemieckich jednostek dywersyjnych, stacjonującej na granicy polsko-słowackiej. W efekcie w nocy z 25 na 26 sierpnia bojówka pod dowództwem oficera Abwehry, Hansa-Albrechta Herznera, przedwcześnie rozpoczęła inwazję. Po opanowaniu stacji kolejowej Mosty koło Jabłonkowa, jednostka postanowiła poczekać na przybycie oddziałów Wehrmachtu. Dopiero po nawiązaniu łączności ze sztabem niemieckiej 7. Dywizji Piechoty w Żylinie, dywersanci dowiedzieli się o zmianie daty ataku i wycofali się w góry. Po wszystkim stacjonujący na Słowacji niemiecki generał Eugen Ott wysłał oficjalne przeprosiny generałowi Józefowi Kustroniowi tłumacząc, że był to incydent, który został wywołany przez „niepoczytalnego osobnika”.

CHCESZ OBEJRZEĆ I POSŁUCHAĆ? POBIERZ APLIKACJĘ hist.ly

Narodowe Centrum Kultury
Muzeum Narodowe w Krakowie
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Instytut Badań Edukacyjnych
Instrytut Pamięci Narodowej
Transition Technologies
Megmar
Fundacja Sunduk
Fundacja Wizja
Oglądaj i słuchaj za darmo i bez reklam w aplikacji hist.ly!

Patronaty honorowe:

Narodowe Centrum Kultury
Instytut Pamięci Narodowej
Muzeum Narodowe w Krakowie
Instytut Badań Edukacyjnych
Megmar
Transition Technologies
Fundacja Wizja
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Pobierz z Google Play
Hist.ly Edukacja Android
Tomasz Sałaciński http://schema.org/Male Poland tomasz.salacinski@hist.ly
Fundacja Wizja Odkryta 29B m. 29, 03-140 Warszawa, Polska fundacja@fundacjawizja.pl
Łukasz Woźniakowski http://schema.org/Male Poland lukasz.wozniakowski@hist.ly
Fundacja Wizja Odkryta 29B m. 29, 03-140 Warszawa, Polska fundacja@fundacjawizja.pl