+
-

Pobierz z Google Play

Inny punkt widzenia

Inny punkt widzenia

1 lipca 1569 r. jest uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Wtedy właśnie nasz kraj zawarł Unię Lubelską z Litwą, co dało początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W naszej historiografii państwo to przedstawiane jest jako kraj potężny, zjednoczony i oparty na tolerancji. Jednak zgoła inaczej widzieli to Litwini.

Przeciwko unii opowiadały się potężne litewskie rody magnackie z Radziwiłłami i Chodkiewiczami na czele. Ich przedstawiciele żywili obawy, że w nowym państwie Wielkie Księstwo zostanie zdominowane przez Koronę. Co zapewne odbiłoby się na interesach i pozycji litewskiej szlachty.

Jeszcze przed zawiązaniem unii – 20 marca 1569 r. - Radziwiłłowie zwołali w Wilnie konkurencyjny projekt. W jego myśl Litwa rezygnowała z tworzenia federacji z Polską na rzecz zawarcia trwałego sojuszu obronnego.

Plany spaliły na panewce. Nie mogący pogodzić się z zawarciem unii Radziwiłłowie próbowali prowadzić z początku niezależną politykę. Jednak przywileje i gwarancje nadane wkrótce litewskiej szlachcie przekonały ich do zaprzestania tych działań na najbliższe pół wieku.

Dążenia do separatyzmu przejawiały się potem jeszcze kilkakrotnie. Podczas zaborów litewska historiografia i rodząca się tożsamość narodowa marginalizowały miejsce Polski w dziejach Litwy. Dopiero pod koniec XX w. historycy litewscy coraz częściej przyznawali, że Unia Lubelska stanowiła nieuniknioną konieczność dziejową.

CHCESZ OBEJRZEĆ I POSŁUCHAĆ? POBIERZ APLIKACJĘ hist.ly

Narodowe Centrum Kultury
Muzeum Narodowe w Krakowie
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Instytut Badań Edukacyjnych
Instrytut Pamięci Narodowej
Transition Technologies
Megmar
Fundacja Sunduk
Fundacja Wizja
Oglądaj i słuchaj za darmo i bez reklam w aplikacji hist.ly!

Patronaty honorowe:

Narodowe Centrum Kultury
Instytut Pamięci Narodowej
Muzeum Narodowe w Krakowie
Instytut Badań Edukacyjnych
Megmar
Transition Technologies
Fundacja Wizja
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Pobierz z Google Play
Hist.ly Edukacja Android
Tomasz Sałaciński http://schema.org/Male Poland tomasz.salacinski@hist.ly
Fundacja Wizja Odkryta 29B m. 29, 03-140 Warszawa, Polska fundacja@fundacjawizja.pl
Łukasz Woźniakowski http://schema.org/Male Poland lukasz.wozniakowski@hist.ly
Fundacja Wizja Odkryta 29B m. 29, 03-140 Warszawa, Polska fundacja@fundacjawizja.pl